Afspraak maken of verzetten

Afspraken maken
Voor het maken van afspraken kunt u onder werktijden bellen met de praktijk.
Het telefoonnummer is 036 – 535 6603.

Als u hier nog geen patiënt bent vragen wij u of u zich eerst aan wilt melden.

Dat kan door op de praktijk een aanmeldingsformulier af te halen of door deze te downloaden ( kijk op deze website onder nieuwe patiënten > downloaden aanmeldingsformulier). 

Afspraken verzetten Telefonisch
Het verzetten van afspraken kunt u telefonisch doen op het nummer 036 – 535 6603.
Wilt u een afspraak zo lang mogelijk tevoren verzetten?
Dat kan tot uiterlijk 24 uur van tevoren, maar dat geeft ons weinig gelegenheid om de tijd op te vullen. Hoe eerder u het laat weten hoe prettiger het is.

Vaak verzetten?
Op ons afsprakenkaartje staat dat afspraken 24 uur tevoren afgezegd dienen te worden.
Wij kunnen dan nog proberen de vrijgekomen tijd op te vullen.
Wij vragen u dat sporadisch en met een goede reden te doen.
Kort tevoren lukt het vaak niet de tijd die wij voor u hadden vrijgehouden te vullen.

Niet nagekomen afspraak
Als u de afspraak niet nakomt zonder meer dan 24 uur tevoren af te bellen kan het zijn dat wij de behandelkosten (eventueel deels) in rekening te brengen.
In een enkel geval lukt het ons de tijd (deels) op te vullen met een andere afspraak.
Daar houden we rekening mee met het in rekening te brengen bedrag.