Het eerste bezoek van uw kind aan de tandarts

De leeftijd van 2 tot 2,5 jaar is een goed moment om uw kind voor het eerst mee te nemen als u zelf voor controle gaat. Uw kind kan een beetje rondkijken en vertrouwd raken met de omgeving en medewerkers. Vaak wil een kind best al even op de stoel zitten (eventueel op schoot). Soms kunnen we zelfs al even kijken, maar als uw kind dat niet wil is het ook prima.
het eerste stapje is in elk geval gezet!

Bereid uw kind voor op het eerste bezoek door uit te leggen wat er allemaal is te zien.
Een mooie stoel met een grappige lamp, een meneer en een mevrouw die tanden tellen.
Vertel dat uw kind best ook even op die mooie stoel mag zitten! Prikkel de nieuwsgierigheid.

Begin bij een kind dat jonger is dan 4 jaar niet over behandelingen. Vertel niet teveel maar biedt een gevoel van veiligheid.
Kinderen zijn erg gevoelig voor signalen. Bent u zelf erg gespannen dan zal uw kind dat merken. Zorg dat u zelf rust uit straalt. Het is ook prima als u een andere volwassenen vraagt om mee te gaan. Overleg dit met de tandarts als u zelf te angstig bent. Helaas merken we dat kinderen van angstige ouders tandartsbezoek ( en dus ook alle beschermende maatregelen als fluoride en sealants) soms onthouden wordt.

Let bij de tandarts goed op signaalwoorden. Als u zegt : “Dat doet geen pijn!” wilt u uw kind gerust stellen. Maar die heeft allang het woord pijn gehoord ( maar NIET het woord ervoor: geen).
Wij zeggen daarom liever: “ Dat voel je niet”. Dat is veel neutraler.
Doe ook geen valse beloften. Zeg niet dat je het niet voelt. Als het toch wat vervelend mocht zijn voelt het kind zich door u verraden en vertrouwd de tandarts niet meer.

Maar over het algemeen gaat het spelenderwijs en vinden veel kinderen het interessant en leuk. Een iets ouder broertje of zusje dat heel gemakkelijk in de stoel gaat kan een heel goed voorbeeld zijn.