Kwaliteitsregister

Het kwaliteitsregister registreert de activiteiten op het gebied van nascholing door tandartsen.
Door o.a. erkende cursussen te volgen, vakliteratuur te lezen (en hier kennistoetsen over te maken) verkrijgt de tandarts punten. 

Na een periode van 5 jaar vindt er dan een herregistratie plaats. De laatste was in 2016 met een score van 120%. Meer punten dan vereist dus.

 

Het is de bedoeling in 5 jaar tijd minimaal 180punten te behalen (36 punten per jaar).
In het eerste jaar zijn er al 70 punten gehaald.

 

 

Een deel van de gevolgde cursussen:

- De meest actuele aanpak van de wortelkanaalbehandeling.

- Een cursus over composiet (witte) vullingen.

- Het stressvrij behandelen van kinderen.

- Desinfectie van het wortelkanaal

- BHV (bedrijfshulpverlening)

- Emotionele aspecten van aangezichtschirurgie

- Hygiëne

- Preventie in de parodontologie (aandoeningen tandvlees)

- Spoedbehandeling wortelkanaal en pijn bestrijding

- Het dossier op orde

- Infectiepreventie


Als u onze registratie wilt zien op de website van het kwaliteitsregister kunt u kijken op: www.krt.nu